แหล่งท่องเที่ยวกระบี่
แหล่งท่องเที่ยวกระบี่

หาดไร่เลย์

ตั้งอยู่ในตำบลอ่าวนาง เป็นที่รู้จักดีในหมู่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมปีนหน้าผา และสามารถปีนได้ตลอดทั้งปี

แหล่งท่องเที่ยวกระบี่
แหล่งท่องเที่ยวกระบี่

หาดถ้ำพระนาง

เชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่สถิตของพระนางอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวเรือแถบนี้เคารพสักการะ หากแต่สวยงามน่าประทับใจ

แหล่งท่องเที่ยวกระบี่
แหล่งท่องเที่ยวกระบี่

ป่าพรุท่าปอม คลองสองน้ำ

ตั้งอยู่ที่บ้านหนองจิก ที่นี่มีแหล่งน้ำจืดที่ใสสะอาดเสียจนมองเห็นพื้นน้ำเบื้องล่าง ประดับด้วยรากไม้ป่าหลุมพีที่เลื้อยไปเลื้อยมา